Agenda 2018

Maand:

Dag:

Waar:

tijd:

Omschrijving:

September

13

Langezwaag - feesttent

van 20.00 tot 23.00


September

15

Leeuwarden


Besloten feest

September

21

Emmen


Besloten

September

22

Kollum


Besloten

September

25

Akkrum


Besloten

September

28

Oenkerk


Open dag Paard en dagbesteding Bûtenút

september

29

Nieuwehorne

13.00

Fleijelfeest

oktober

1

Heerenveen


Besloten

oktober

5

Haulerwijk


Besloten

oktober

6

Kollumerzwaag

20.00

De Trije Doarpen gezellige avond met foto’s en film van oud Kollumerzwaag

Oktober

12

Echtenerbrug

14.00

Zonnebloem middag

Oktober

13

Harderwijk

20.00

Besloten

Oktober

14

Franeker - Koornbeurs

vanaf 14:00

Gezellige middag

Oktober

17

Jubbega

14.00

Soos – Café Ald Slûs

Oktober

18

Heerenveen


Besloten feest

Oktober

19

Rottevalle

20.00

Gezellige luister- en meezing avond met opkomst komisch typetje

Oktober

21

Alde Leije

Vanaf 16.00 uur

Dorpshuis Us Gebou – gezellige middag Fries, Ned. en Country+ humor typetje

Oktober

24

Bolsward - zaal het Keerpunt


50 + middag

Oktober

27

Drachten


Besloten

Oktober

28

Joure - zalen centrum 't Haske Joure


Country avond met EarlyBird

Oktober

31

Gorredijk

14.00

Zonnebloem i.s.m. Gurbe Douwstra

november

2

Gorredijk


Besloten

november

3

Kootstertille

Vanaf 20.00 uur

Tillehûs – Gezellige avond - Fries, Ned. en Country + humor typetje

november

4

De Kiekenhof Nieuwehorne

14.00

Gezellige luister- en meezing avond met opkomst komisch typetje

november

9

IJlst


Besloten

november

10

Dorpshuis De Moêting - Tzum

vanaf 15,00

Gezellige middag luisterliedjes en heerlijk meezingen met optreden van komisch typetje

november

16

De Terpring Brantgum

20.30

Country avond: Griet en EarlyBird Hendrik Waringa

november

18

Restaurant De Grote Wielen - Leeuwarden

Vanaf 15.30

Ontvangst met koffie en oranjekoek luisterliedjes en gezellig meezingen optreden Komisch typetje - Afsluiten met een heerlijk stamppot buffet

november

23

Ferwert

14.30

Foswert – Dag van de ouderen

november

24

Drachten

20.00

Frysk Sjongers Gala 2018 – De Lawei

november

30

Ferwert

14.30

Foswert – Dag van de ouderen

December

16

Leeuwarden


Besloten

Agenda 2019

Maand:

Dag:

Waar:

tijd:

Omschrijving:

Januari

11

Apeldoorn


Besloten

Januari

18

De Bult Ter Idzard

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

Januari

25

‘t Bynt Boornbergum

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

Februari

2

De Utwyk Nij Altoena

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

februari

15

Ryptsjerk

20.00

Gezellige avond zang en typetje –


Februari

16

Gorredijk

20.00

De Skans- Try out nieuwe theatershow FLJIMSK

maart

15

Assen


Besloten


maart

23

Damwâld

20.00

PREMIERE NIEUWE FLJIMSK

april

26

Langweer

21.00

Samen met Piter Wilkens – Nacht fan Langwar

Mei

11

Joure

20.00

Besloten

Mei

11

Joure


Besloten

Mei

12

Burgum


Besloten

Mei

23

Tytsjerk

22.00

Gezellige morgen. Zingen en humor – Feesttent

Juni

20

St. Johannesga

14.30

Gezellige morgen. Zingen en humor – Feesttent

augustus

15

Drachten


Besloten

september

21

Drachten

20.00

Fljimsk – De Lawei

september

28

Nieuwehorne

13.00

Fleijelfeest

oktober

12

Damwâld

20.30

Country avond i.s.m. Hendrik EarlyBird

november

23

Drachten

20.00

Frysk sjongers Gala 2019 – De Lawei

december

7

Leeuwarden


Besloten