Agenda 2018

Maand:

Dag:

Waar:

tijd:

Omschrijving:


September

25

Akkrum


Besloten

September

28

Oenkerk


besloten

september

29

Nieuwehorne

13.00

Fleijelfeest

oktober

1

Heerenveen


Besloten

oktober

5

Haulerwijk


Besloten

oktober

6

Kollumerzwaag

20.00

De Trije Doarpen gezellige avond met foto’s en film van oud Kollumerzwaag

Oktober

12

Echtenerbrug

14.00

Zonnebloem middag

Oktober

13

Harderwijk

20.00

Besloten

Oktober

14

Franeker - Koornbeurs

vanaf 14:00

Gezellige middag

Oktober

17

Jubbega

14.00

Soos – Café Ald Slûs

Oktober

18

Heerenveen


Besloten feest

Oktober

19

Rottevalle

20.00

Gezellige luister- en meezing avond met opkomst komisch typetje

Oktober

21

Alde Leije

Vanaf 16.00 uur

Dorpshuis Us Gebou – gezellige middag Fries, Ned. en Country+ humor typetje

Oktober

24

Bolsward - zaal het Keerpunt


50 + middag

Oktober

27

Drachten


Besloten

Oktober

28

Joure - zalen centrum 't Haske Joure


Country avond met EarlyBird

Oktober

31

Gorredijk

14.00

Zonnebloem i.s.m. Gurbe Douwstra

november

2

Gorredijk


Besloten

november

3

Kootstertille

Vanaf 20.00 uur

Tillehûs – Gezellige avond - Fries, Ned. en Country + humor typetje

november

4

De Kiekenhof Nieuwehorne

14.00

Gezellige luister- en meezing avond met opkomst komisch typetje

november

9

IJlst


Besloten

november

10

Dorpshuis De Moêting - Tzum

vanaf 15,00

Gezellige middag luisterliedjes en heerlijk meezingen met optreden van komisch typetje

november

16

De Terpring Brantgum

20.30

Country avond: Griet en EarlyBird Hendrik Waringa

november

18

Restaurant De Grote Wielen - Leeuwarden

Vanaf 15.30

Ontvangst met koffie en oranjekoek luisterliedjes en gezellig meezingen optreden Komisch typetje - Afsluiten met een heerlijk stamppot buffet

november


november

22


23

UchelenFerwert14.30

Besloten


Foswert – Dag van de ouderen

november

24

Drachten

20.00

Frysk Sjongers Gala 2018 – De Lawei

november

30

Ferwert

14.30

Foswert – Dag van de ouderen

December

16

Leeuwarden


Besloten

Agenda 2019

Maand:

Dag:

Waar:

tijd:

Omschrijving:

Januari

11

Apeldoorn


Besloten

Januari

18

De Bult Ter Idzard

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

Januari

25

‘t Bynt Boornbergum

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

Februari

2

De Utwyk Nij Altoena

20.00

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

februari

15

Ryptsjerk

20.00

Gezellige avond zang en typetje –


Februari

16

Gorredijk

20.00

De Skans- Try out nieuwe theatershow FLJIMSK

maart

15

Assen


Besloten

maart

23

DeKruisweg Damwald

20

Try-out Fljimsk bringt 2de voorstelling : “Wêr moat dit hinne…?”

maart

23

Damwâld

20.00

PREMIERE NIEUWE FLJIMSK

april

26

Langweer

21.00

Samen met Piter Wilkens – Nacht fan Langwar

Mei

11

Joure

20.00

Besloten

Mei

11

Joure


Besloten

Mei

12

Burgum


Besloten

Mei

23

Tytsjerk

22.00

Gezellige morgen. Zingen en humor – Feesttent

Juni

20

St. Johannesga

14.30

Gezellige morgen. Zingen en humor – Feesttent

augustus

15

Drachten


Besloten

september

21

Drachten

20.00

Fljimsk – De Lawei

september

28

Nieuwehorne

13.00

Fleijelfeest

oktober

12

Damwâld

20.30

Country avond i.s.m. Hendrik EarlyBird

november

23

Drachten

20.00

Frysk sjongers Gala 2019 – De Lawei

december

7

Leeuwarden


Besloten